کاتالوگ

کاتالوگ محصولات افزودنی های بتن:

فوق روان کننده ها        گروت ها            ترمیم کننده ها          روغن قالب          آب بند کننده ها           کفپوشها                 چسب ها                 دیگر محصولات

Silkcrete-Siica PC            Silkcrete-T200         Silkcrete-F100        Silkcrete-W505         Silkcrete-OI         SilKcrete-RS45       Silkcrete-GN520      Silkcrete-Pema60

Silkcrete-C312                Silkcrete-T40        Silkcrete-F190         Silkcrete-W551       Silkcrete-OI225      Silkcrete-ER309      Silkcrete-GN515           Silkcrete-PR3 

Silkcrete-C424                  Silkcrete-T30                                       Silkcrete-W501                                                                  Silkcrete-FL              Sikcrete-PR6 

Silkcrete-TF35                                    Silkcrete-WR780                                                                Silkcrete-ACP             Silkcrete-PR2   

Silkcrete-K100                                                                                                                           Silkcrete-SACC       Silkcrete-Pema64               

Silkcrete-TF40                                                                                                                                                           Silkcrete-PR4

Silkcrete-PR1

Silkcrete-NI2000

Silkcrete-N

Silkcrete-NA

Silkcrete-1R

Silkcrete-BR851

Silkcrete-BR1100

Silkcrete-L

Silkcrete-LD10

Silkcrete-LR

Silkcrete-LD21  

کلیه حقوق این وبسایت متعلق به شرکت کیمیانشان تاک می باشد. طراحی و توسعه داده شده توسط مجموعه طراحی وبر